زمان: پنجشنبه 13 جولای

7 شام

Café Soziale :مکان

Gubener Strasse 47

10243 Berlin

!سیزده همین سالگیره ولکمپ میت آپ

.که هر ماه  یک جلسه برای گردهمای مهاجران و سازمان ها است  و خواهان برگزار یک جلسه دیگر و یک محفل برای تجلیل برای سیزده همین  دوره ولکمپ میت آپ میباشد برگذار کند. ریفیوجی میت آپ یک جلسه  برای گرد همای مهاجران و سازمان ها میباشد. که توسط داگمر و کرین افتتاح شده است. پس بیایید همراه باشید

 

برنامه ما

18.30 ورودی و بوفه

19.00 خوش آمدید / ارائه

20:00 اجرا و بار کمپ

20:30 کمک و جلسه توجیهی

21:00 شبکه و موسیقی

 

مکان و زمان

ساعت 6:30

در

Holzmarktstrasse 19 – 23

10243 Berlin

بخطریکه از جلسه ولکمپ کمپ ما خسته نشوید

پس ما در این سال  سازمانده یک بازدید برای اعضای ولکمپ کمپ خود در اوما کافی هستیم. آخرین سوال وجود دارد که می توانید اردوگاها و یا جلسه را روشن کند. در یک فضای آرام بحث وجود بگیرد پس بیاید باما باشید. پس ما یک شب با موسیقی و نوشیدنی های سرد، که توسط کمک مالی مردمی ساخته شده است. و در نتیجه خلق و اخلاق خوب در اولین جلسه معلول نیست، ما به طور طبیعی از گزینه های آشپزی فکر کرده ایم. و آژانس کامان روسی ما را دعوت کرده که تمام شب را به یک بوفه عربی و خوردنی نوش جان کنیم

:شما قادر

به عنوان یک کارآفرین و شما به طور فعال در تشویق کمپ خوش آمدید (ولکم کمپ) دخیل هستید. وآیا مایلید تجربه های خود را به اشتراک بگذارید؟ وآیا شما یک داوطلب هستید و به درخواست های مالی برای کمک نیاز دارید؟ پروژه شما جدید است و شما می خواهید آن را شناخته یا بخواهید به طور فعال در پروژه های حمایت از پناهندگان کار کنید و به دنبال پروژه مناسب هستید؟

پس با کمپ خوش آمدید و یا (ولکم کمپ) همراه باشید

!و ما منتظر شما هستیم

کمپ خوش آمدید در موقعیتی برابر در اینجا و در حال حاضر است

تقریبا یک سال گذشت و ولکمپ کمپ منجر به پروژه های خیره کننده است، که دوستی های جدید، و سر خط شبکه ها شده و بحث های بیشتر در مورد کمپ خوش آمدید صورت گرفته. در کمپ خوش آمدید یا هم ولکم  کمپ در باره  زندگی اجتماعی، زندگی روزمره، جستجو برای فرصت های آموزشی، شغل و مسکن یابی صحبت صورت میگیرد. ما در حال حاضر کجا هستیم؟ در تاریخ 15 جولای 2017 روز شنبه یکبار دیگر ولکم کمپ در نظر گرفته شده است. تا فرصتی برای همه شرکت کنندگان، پناهندگان و ساکنان فراهم نمایم. و سوالات موجود را مورد بحث قرار بگیریم. و شاید حتی برای همه ما پاسخی پیدا کنیم

آخرین تکت ها

  2017 کمپ خوش آمدید ویا ولکم کمپ 15جولای